SCHATTINGSMETHODE: BEREKENEN HOEVEEL INVLOEDERS VOOR ELK SOCIAAL MEDIA-PLATFORM

We hebben het volgende proces gebruikt om de grootte van de influencer op elk sociaal platform te schatten. Maximale grootte: Bepaal een schatting voor het hoge bereik voor elk kanaal. De schatting van het hoge bereik per kanaal werd gevonden door het hoogste aantal influencers te gebruiken in de grootste beschikbare influencer-database per platform. Vervolgens berekenden we het grootst mogelijke influencer-potentieel met behulp van platformgebruikersgegevens en segmentatieanalyse van externe bronnen en ons eigen onderzoek daarboven 1.000 accounts per platform.

Minimale grootte: bepaal een schatting van het lage bereik voor elk kanaal. Om het minimumaantal influencers op elk sociaal platform te vinden, hebben we het aantal influencers per sociaal kanaal onderzocht in meer dan vier verschillende influencer-marketingdatabases. Verdeling in influencer-tier: een schatting gemaakt voor influencer-tiers met behulp van gegevens uit meer dan vier influencer-marketingdatabases. We zijn begonnen met het schatten van niveaudistributies door het gemiddelde te nemen van de niveaudistributiegegevens van meer dan vier influencer-marketingplatforms.

Testschattingen: nadat het geschatte bereik en de niveaudistributies waren gevonden, hebben we onze geschatte niveaus en bereikschattingen getest op bruikbaarheid. We hebben onze schattingen verder getest door onze geschatte niveaus toe te passen op onze bereikschattingen en door te testen op bruikbaarheid.

influencer agency

https://www.nextchapter.agency/